Úvodní stránka

Stavební dozor, technický dozor investora Koordinátor BOZP na staveništi

 

Provádíme:

Stavební dozor a technický dozor investora na stavbách dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.

Koordinátor BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.

Naše činnosti realizujeme na stavbách:

  • Veškeré pozemní a průmyslové stavby stavby,bytové a rodinné domy,objekty pro obchod a služby,objekty občanské vybavenosti, rekonstrukce, přístavby, zateplování fasád atd.
  • Našimi zákazníky jsou soukromý investoři,firmy,bytová družstva,obecní a městské úřady atd.
  • Praxi ve stavebnictví mám více jak 30 let při realizaci staveb vlastní stavební firmou, nebo v pozici stavbyvedoucího a stavebního dozoru.
  • Osvědčení o autorizaci č. 1301214 ČKAIT .
  • Jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činostem koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdravý při práci (BOZP) na staveništi (zák. 309/2006 Sb.). Činnost koordinátora BOZP provádím komplexně jak v předprojektové přípravě staveb tak i při samotné realizaci stavby.
  • Osvědčení odborné způsobilosti ARRAN/11/KOO/2016

V průběhu realizace každé stavby vzniká celá řada technických odborných problémů, které je nutné ihned na stavbě řešit. Proto je vhodné na realizaci stavby přizvat odborníka.

Komentáře jsou uzavřeny.